wizerunek

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ

W ramach świadczonych usług księgowych nasze biuro zajmuje się następującymi zagadnieniami:
 • prowadzeniem ewidencji przychodu, książki przychodów i rozchodów oraz ksiąg rachunkowych,
 • ustalaniem wysokości zaliczek na podatek dochodowy,
 • sporządzaniem ewidencji zakupów i sprzedaży Vat, Vat-UE,
 • sporządzaniem ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzaniem list płac,
 • sporządzaniem deklaracji do ZUS,
 • reprezentowaniem firmy w kontaktach z urzędami skarbowymi,
 • udzielaniem wyjaśnień w przypadkach kontroli prowadzonej przez urzędy skarbowe, ZUS lub inne upoważnione instytucje,
 • przygotowywanie dokumentów rejestracyjnych i aktualizacyjnych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych,
 • wnioski kredytowe,
 • wykonywanie innych prac zleconych przez przedsiębiorstwa.
Większość realizowanych prac wykonujemy w siedzibie Biura. W wyjątkowych sytuacjach, biorąc pod uwagę specyfikę zleceniodawcy, niektóre z prac wykonujemy w jego siedzibie.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

godziny otwarcia Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach: 8.00 - 16.00
telefon mail

Tarnów, ul. Św. Katarzyny 34

tel. 14 625 62 32

rachunkowość tarnów, usługi rachunkowe, księgowe, biuro, księgowa tarnów, księgowość

created by Duonet